Bardzo często potrzebujemy dodatkowego zastrzyku gotówki i zastanawiamy się wówczas czy mamy szansę na otrzymanie kredytu. Na tym etapie powinniśmy sprawdzić ile musimy zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy, oraz jakie inne warunki będziemy musieli spełnić.Jakie warunki należy spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy?W przypadku kredytu gotówkowego sytuacja nie jest wcale tak skomplikowana jak mogłoby się nam to wydawać. Jeśli staramy się o kredyt gotówkowy, to od otrzymania pozytywnej decyzji dzieli nas jeden krok, odpowiednia zdolność kredytowa. Na podstawie zdolności bank przyznaje nam zobowiązanie i oblicza jaką kwotę może nam pożyczyć.Zdolność kredytowa określa, czy nasza sytuacja finansowa umożliwi nam spłatę zaciągniętego kredytu, ale stanowi też gwarancję dla banku, że spłacimy kredyt w terminie. Wpływ na zdolność kredytową ma przede wszystkim wysokość naszych dochodów, ale też forma zatrudnienia i wysokość naszych miesięcznych wydatków. Przed wydaniem decyzji bank przeanalizuje naszą sytuację finansową, będzie brał pod uwagę miesięczne koszty utrzymania oraz aktualne zobowiązania. Dodatkowo dokona również analizy klienta, sprawdzając wiek oraz stan cywilny.Wpływ zarobków na uzyskanie kredytu gotówkowego?Wysokość dochodów ma duży wpływ zarówno na samo uzyskanie kredytu, jak również na jego wysokość. Stałe dochody wynikające z umowy o pracę podpisanej na czas nieokreślony to najbardziej pewna dla banku sytuacja. Nie istnieje jednak określona minimalna dopuszczalna kwota ustalona przez wszystkich pożyczkodawców jaką musi zarabiać potencjalny kredytobiorca ubiegający się o kredyt. Przed wydaniem decyzji kredytowej, bank sprawdza w bazach BIK, czy nie posiadamy przeterminowanych zadłużeń. Każde dodatkowe zobowiązanie powoduje, że zarobki osoby ubiegającej się o kredyt muszą być wyższe.A zatem ile musimy zarabiać, żeby dostać kredyt? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc jednak pod uwagę trzy różnej wielkości dochody: najniższą krajową - 1920 zł netto, średnią krajową - 3 830 zł netto oraz kwotę 5 000 zł netto, możemy mniej więcej oszacować jakie jest wówczas prawdopodobieństwo otrzymania kredytu. I tak osoba, otrzymująca pensję na poziomie najniższej krajowej, posiada inne zobowiązania nie może liczyć na kredyt. Starając się o bardzo wysoki kredyt, na poziomie 150 000 zł, musimy osiągać dochód miesięczny w wysokości przynajmniej 6 000 zł. Kwota ta może ulegać zmianie, w przypadku posiadania dużej ilości zobowiązań. Minimalna, wymagana kwota będzie nieco większa, w sytuacji gdy nasze domowe gospodarstwo liczy więcej niż jedną osobę. Starając się o kredyt w konkretnej wysokości, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim parametry wybranej oferty. Okres spłaty, typ rat czy oprocentowanie to cechy, które mają ogromny wpływ na wymagania postawione przed przyszłym klientem.Mimo wszystko jednak uzyskanie kredytu z roku na rok staje się coraz łatwiejsze, a oferty są coraz bardziej elastyczne.