Na rynek kredytowy wpływa bardzo wiele czynników, o których porozmawiamy na łamach artykułu. Programy socjalne, od niedawna 500 + w Polsce wpływają bezpośrednio na oferty kredytów gotówkowych, a także na funkcjonowanie całej branży. W jaki sposób zatem programy socjalne generują problemy firmom pożyczkowym i czy to dobra informacja dla przeciętnych klientów?

Pożyczki krótkoterminowe w rywalizacji z programami socjalnym.

Kredyty krótkoterminowe, tzw. chwilówki (najczęściej spotykane w sektorze pozabankowym) trafiają głównie do najmniej zarabiającej części społeczeństwa. Brak programów socjalnych i pomocy zewnętrznej dla niektórych gospodarstw domowych powoduje większe zainteresowanie stosunkowo krótkimi kredytami, a przede wszystkim łatwo dostępnymi. Kiedy natomiast w rodzinach pojawia się program socjalny, wtedy popyt na krótkoterminowe pożyczki gotówkowe ulega drastycznemu osłabieniu. Z reguły ludzie po otrzymaniu pieniędzy z programów socjalnych wydają je w pierwszej kolejności na uregulowanie dotychczasowego zadłużenia, a później generują oszczędności, które ostatecznie zamieniają się na kluczowe inwestycje życiowe. Programy socjalne oczywiście generują koszty administracyjne. Koszty programów socjalnych zawsze pokrywa całe społeczeństwo. Zaciąganie krótkoterminowych kredytów stało się w Polsce powszechne. Natomiast nowe programy socjalne zaczynają w dużym stopniu zmieniać rynek.

Ewolucja branży kredytowej i nowe perspektywy rozwoju kredytów krótkoterminowych

Raporty z krajowego rynku kredytowego świadczą o tym, że większość drobnych pożyczkobiorców wydaje środki na bieżące potrzeby, czyli na opłaty rachunków, na remonty, na leczenie, rzadziej natomiast na wakacje, czy dobra luksusowe. Prawdopodobnie po pierwszej fali wypłacania programów socjalnych wróci zainteresowanie tanimi kredytami gotówkowymi, ponieważ zdolność kredytowa „najsłabszych” gospodarstw domowych ulegnie znaczącej poprawie. Wykluczenie ze współpracy z bankami detalicznymi zostanie zminimalizowane. Zaciągnięcie dużego kredytu, np. dobra luksusowe, narzędzia pracy, nieruchomości, a do tego dofinansowanie z programów socjalnych to jeden z elementów poprawy jakości życia. Jakość kredytów w przedstawionej sytuacji prawdopodobnie wzrośnie. Firmy pożyczkowe dopasują się bowiem do szczególnych warunków funkcjonowania bardziej socjalnej gospodarki. Łatwo dostępny kredyt krótkoterminowy z niskim oprocentowaniem daje ogromne szanse na dynamiczne wybicie się z nizin społecznych, bez większych, negatywnych konsekwencji.