Kredyt gotówkowy krok po kroku



Dzisiejszy rynek finansowy pełen jest przeróżnych ofert kredytów gotówkowych, dlatego wybór tej oferty, która będzie dla nas najkorzystniejsza, wcale nie jest prosty. Aby móc zrobić to świadomie, należy mieć na uwadze przede wszystkim własne potrzeby i możliwości finansowe. Wybór danej oferty to bowiem nie wszystko. Trzeba przecież spełnić szereg wymogów, by nasz ewentualny wniosek kredytowy został przyjęty przez bank.



Wymagania i formalności na drodze do złożenia wniosku kredytowego



Każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda kondycja jego finansów i czy dane zobowiązanie nie okaże się zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu. Przy składaniu przez nas wniosku kredytowego bank oczywiście bardzo szczegółowo to przeanalizuje na podstawie następujących czynników:



- nasze dochody (muszą być one odpowiednio wysokie i stałe, dlatego wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia oraz warunki i forma naszego zatrudnienia to podstawowy czynnik decydujący o tym, czy bank uzna nas za wiarygodnych kredytobiorców);



- historia kredytowa sprawdzona przy pomocy BIK – u (Biuro Informacji Kredytowej dostarcza bankom informacji na temat tego, czy w przeszłości nie miewaliśmy kłopotów z regularną spłatą zaciąganych zobowiązań albo zakupów na raty; będzie to oczywiście miało ogromy wpływ na ostateczną decyzję banku);



- sytuacja rodzinna i wynikające z niej wydatki (bank za ważny uważa na przykład fakt, ile dzieci należy do naszego gospodarstwa domowego; nie mają one przecież żadnych dochodów, a generują stałe wydatki, które obciążają nasz miesięczny budżet);



- zdolność kredytowa (wszystkie wspomniane wyżej faktory są decydujące jeśli chodzi o ewentualną wysokość naszej ewentualnej zdolności kredytowej, czyli maksymalną sumę, na jaką może opiewać nasz kredyt, byśmy byli w stanie bez trudności regularnie wywiązywać się z obowiązku spłat jego rat).



Wybór danej oferty kredytowej



Zanim oczywiście złożymy wniosek kredytowy w danym banku, musimy bardzo dokładnie przeanalizować przynajmniej kilka różnych ofert, by móc wybrać tę najkorzystniejszą. Pod uwagę powinniśmy wziąć:



- oprocentowanie i odsetki (to główne koszty naszego ewentualnego kredytu i obecne są w właściwie każdej racie, dlatego ich wysokość powinna być dla nas decydująca przy wyborze konkretnej oferty);



- wysokość rat i długość kredytowania (zależność między wysokością miesięcznych rat kredytu a całkowitą długością kredytowania jest oczywista, dlatego powinniśmy wiedzieć, czy zdecydujemy się na niższe raty przy dłuższym kredytowaniu, czy wolimy raczej raty wyższe, ale przy szybszej całkowitej spłacie naszego zobowiązania);



- ubezpieczenie (jest to dodatkowy koszt, jednak warto o nim pomyśleć zwłaszcza przy kredytach opiewających na wyższe sumy; stanowi ono bowiem zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających nam spłatę rat i daje możliwość zawieszenia tego obowiązku na okres nawet kilku miesięcy);



- RRSO (wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania jest doskonałym miernikiem wszystkich kosztów naszego kredytu; wskaźnik ten jest wyjątkowo pomocy szczególnie gdy chcemy porównać przynajmniej kilka różnych ofert kredytowych).



Reasumując, zaciągnięcie kredytu gotówkowego wiąże się z ryzykiem, dlatego nie powinny nas przerażać formalności i warunki, które musimy spełnić przy staraniach o tego typu zobowiązanie. Istotny też jest nasz wybór, ponieważ taka pożyczka wiąże się również z kosztami. Trzeba więc zrobić wszystko, by były one jak najniższe, a zatem kredyt był rzeczywiście opłacalny.