Właściwe wykorzystanie kredytów konsolidacyjnych jest w stanie odnowić ekonomicznie nawet mocno zadłużone gospodarstwo domowe. Jakie techniki powinieneś zastosować, aby możliwie najlepiej podejść do wyboru ofert konsolidacyjnych, typowo oddłużeniowych? W artykule zobaczysz, kiedy należy zastosować konsolidację, jak dopasować się do niej pod względem formalnym i jak zabezpieczyć maksymalnie interesy gospodarstwa domowego. Sprawna restrukturyzacja zadłużenia to bardzo ważny wątek, dający ostatecznie ogromny komfort psychiczny przy spłacie różnych rodzajów zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjny i dopasowanie formy restrukturyzacji do budżetu
W kredycie konsolidacyjnym chodzi przede wszystkim o maksymalne wydłużenie okresu kredytowego, aby kredytobiorca zyskał w ten sposób najniższą do udźwignięcia ratę miesięczną. Konsolidacja zakłada scalenie pożyczek gotówkowych, limitów na kartach kredytowych, czy innych rodzajów zobowiązań. Nie ma właściwie ograniczeń, co do charakteru pożyczek poddawanych konsolidacji. Nie musisz się również przejmować różnicami w oprocentowaniu kredytów, ponieważ konsolidacja wszystkie parametry wyrówna (uśredni). Aby zwiększyć wartość konsolidacji trzeba zadbać o precyzyjną analizę zdolności kredytowej. Kredyt konsolidacyjny działa na podobnych zasadach, co zwykłe pożyczki, natomiast bez potwierdzenia dochodów i stabilnej sytuacji ekonomicznej restrukturyzacja budżetu domowego jest niezwykle utrudniona. W konsolidacji wymaga się z reguły zabezpieczeń majątkowych. Przy niewielkich kwotach do optymalizacji otrzymasz dodatkowo sporo dodatkowej gotówki umożliwiającej wyprowadzenie gospodarstwa domowego na ekonomiczną prostą. Nie musisz korzystać z konsolidacji tylko w bankach komercyjnych. Dobre warunki proponują niezależne kancelarie prawne wyspecjalizowane w oddłużaniu klientów indywidualnych, bądź biznesowych. W ramach oddłużania otrzymujesz wsparcie doświadczonego konsultanta, negocjacje z wierzycielami, a nawet reprezentację w ramach ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Co jeszcze warto przeanalizować przed konsolidacją?
Im dłuższy termin konsolidacji, tym z reguły lepiej dla budżetu domowego, bo wtedy otrzymujesz naprawdę niewielką ratę. Efektywność konsolidacji zwiększają wyraźnie niskie stopy procentowe. Na razie nic nie zapowiada zmian w tej materii. W krytycznych sytuacjach negocjuj z wierzycielami, zainteresuj się upadłością konsumencką, ewentualnie kontaktem z inwestorami indywidualnymi funkcjonującymi w branży kredytów krótkoterminowych. Nie bierz poza tym kolejnych pożyczek po przeprowadzeniu konsolidacji.

Czynniki zapewniające maksymalną efektywność przy konsolidacji kredytów
Konsolidacja jest efektywnym narzędziem restrukturyzacji zadłużenia, tym bardziej przy niskich stopach procentowych, które prawdopodobnie nie znikną przez następne lata (prawdopodobnie 2 – 3 w zależności od poziomu inflacji w narodowej gospodarce). Efektywność konsolidacji zależy szczególnie od pozytywnej zdolności kredytowej, od potencjału wniesienia zabezpieczeń, od niskich stóp procentowych, od konkurencji pomiędzy bankami komercyjnymi, a firmami pożyczkowymi, od konsultacji z dobrymi agencjami oddłużeniowymi, czy kancelariami prawnymi związanymi z sektorem antywindykacyjnym. Im dłuższy termin konsolidacji, tym naturalnie lepiej, bo uzyskujesz niższą ratę miesięczną, ale ostatecznie nieco więcej płacisz. Przy robieniu cyklicznych nadpłat poradzisz sobie znacznie lepiej z optymalizacją wskaźników ekonomicznych gospodarstwa domowego. Co myślisz o wskazanej metodzie radzenia sobie z problematycznym długiem?