Biuro Informacji Kredytowej SA, jest instytucją jaka zajmuje się tworzeniem pewnej bazy danych. Taka baza zawiera informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów. Ponadto BIK udostępnia te dane w postaci specjalnych raportów. Działalność Biura Informacji Kredytowej opiera się o przepisy Ustawy Prawo Bankowe. Swoją działalność operacyjną BIK rozpoczął w 2000 roku. Jego założycielem były banki i Związek Banków Polskich. Rok później została podpisana pierwsza umowa z bankami odnośnie zbierania oraz udostępniania informacji o kredytobiorcach. Od roku 2006 Biuro Informacji Kredytowej zaczęło udostępniać informacje odnośnie zobowiązań kredytobiorców w postaci tak zwanych raportów standard i raportów plus. Wprowadzono również specjalny raport plus z Informacją o Ocenie Punktowej.

Biuro Informacji Kredytowej zbiera kompleksowe informacje odnośnie indywidualnych klientów banków. Do danych tych mają wgląd jedynie banki, SKOKI i instytucje, które mają do tego stosowne upoważnienia. Żadne dane jakie już raz trafiły nie zostają usuwane. BIK nie ma prawa do tego, aby dane jakie do niego trafią w jakiś sposób zmieniać. Może je jedynie przechowywać, ale nie ma prawa do tego, aby je modyfikować. Dane jakie trafią do Biura Informacji Kredytowej mogą zostać zmienione jedynie na pisemny wniosek jaki sporządzi bank albo SKOK, ale musi być do tego prawne uzasadnienie. W przypadku, kiedy dane są niepoprawne muszą zostać poprawione w sposób zgodny z rzeczywistością. Informacje jakie są zgromadzone w BIK przechowuje się przez cały czas trwania umowy, jak również po wygaśnięciu zobowiązania w kilku przypadkach. Jeżeli klient na czas spłacał swoje zobowiązania może upoważnić BIK do tego, aby przez pewien czas przechowywał dane na jego temat. W sytuacji odwrotnej, kiedy kredytobiorca zwleka ze spłatą zobowiązań ponad dwa miesiące jego dane będą przechowywane w BIK pięć lat. Ustawa Prawo Bankowe BIK pozwala do celów statystycznych przechowywać dane klientów nawet przez dwanaście lat. Informacje jakie gromadzi BIK mogą zostać udzielone tylko po przedstawieniu pisemnego wniosku. Warto wiedzieć, że w Biurze Informacji Kredytowej można znaleźć zarówno negatywne jak i pozytywne informacje odnośnie danego klienta. Dzięki takim informacją banki wiedzą z kim mają do czynienia. Mogą dzięki temu obiektywnie podejść do konkretnego klienta i zaproponować mu adekwatne do jego osoby warunki kredytowania. Na ocenę zdolności kredytowej BIK nie ma wpływu i to bank sam przybiera określone wytyczne, według których ocenia kredytobiorców.