Kredyt konsumpcyjnyWśród ofert banków można znaleźć wiele bardzo ciekawych ofert kredytów. Każdy z nich jest nieco inny i na innych zasadach działa. Jednym z popularniejszych kredytów jakie uda nam się znaleźć w ofercie banków jest kredyt konsumpcyjny. Jest to jeden z kredytów bankowych jaki udzielany jest na określony cel danej osobie. Spłata takiego kredytu jest ustalana w sposób indywidualny z bankiem. Zabezpieczeniem kredytu konsumpcyjnego są dochody jakie posiada kredytobiorca. Inną formą zabezpieczenia może być poręczenie trzeciej osoby. Wysokość takiego kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej osoby, która ten kredyt zaciąga. Najczęstszym powodem zaciągania kredytu konsumpcyjnego jest życiowa konieczność pozyskania jak najszybciej środków pieniężnych. Pieniądze mogą być nam potrzebne między innymi na kupno czegoś do domu, czy też na jego remont. Sprawdź także kredyty gotówkowe https://www.17bankow.com, ponieważ ten ranking pomógł wybrać kredyt tysiącom osób.


20170524-coins-635873_640.jpg

Kredyt inwestycyjnyKolejnym z rodzajów kredytów bankowych jest kredyt inwestycyjny. Brany jest on z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć jakie ma zrealizować kredytobiorca. Celem takim przedsięwzięć może być modernizacja czy też powiększenie wartości majątku trwałego. Pieniądze z kredytu mogą również posłużyć na kupno wartości niematerialnych i prawnych, a także na kupno udziałów w jakimś przedsiębiorstwie. Kredyt inwestycyjny najczęściej jest kredytem jaki udzielany jest na dłuższy okres czasu. Spłaty mogą następować w równych ratach kapitałowych, co oznacza, że raty sumaryczne będą malejące lub w równych ratach sumarycznych, czyli w tak zwanych ratach annuitetowych. Kapitał jaki pożyczymy w ramach kredytu inwestycyjnego może być spłacony jednorazowo w dacie zapadalności kredytu jeżeli będzie tak wynikało z umowy jaką podpisaliśmy z bankiem. Spłata kapitału może być również spłacana według nieregularnego schematu po wcześniejszych, indywidualnych ustaleniach z bankiem.Kredyt hipotecznyKolejnym bardzo popularnym kredytem bankowym jest kredyt hipoteczny. Jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka. Ustanawia się ją na rzecz banku, który udziela nam kredytu. Taki kredyt jest najczęściej udzielany na zakup jakiejś nieruchomości lub na inwestycje budowlane. W przypadku kredytu hipotecznego nie tylko hipoteka jest zabezpieczeniem. Kredytobiorca ręczy całym swoim majątkiem zarówno obecnym jak i przyszłym, że ten kredyt spłaci. Z kredytem hipotecznym wiąże się kilka kosztów jakie należy ponieść. Są nimi prowizja bankowa, koszty związane z ustanowieniem hipoteki, wszelkie koszty notarialne jak też założenie księgi wieczystej nieruchomości, jeśli takowa nie została wcześniej założona.