20170316-box-1669462_640.jpg
Krakowski Bank Spółdzielczy- bank niezrzeszony.

Bank spółdzielczy jest formą prawną działalności banku jaka ma swoje uregulowania prawne w polskim prawie bankowym. Właścicielami takiego rodzaju banku są spółdzielcy. W Polsce mamy wiele banków działających a taki sposób. Jednym z nich jest Krakowski Bank Spółdzielczy. Założony został w 1898 roku. Obecnie jego prezesem jest Zbigniew Bodzioch zaś główna siedziba znajduje się w Krakowie. Jest obecnie największych i jedynym zarazem niezrzeszonym bankiem spółdzielczym jaki mamy w Polsce. Nie powstał poprzez połączenie kilku banków tylko sam w sobie jest bardzo dużym bankiem działającym na terenie naszego kraju. Jest to bez wątpienia największy Bank Spółdzielczy jaki mamy obecnie w Polsce. Opiera się on tylko i wyłącznie na polskim kapitale. Ma on swój system bankowości internetowej, a w swojej centrali prowadzi liczne galerie, których zadaniem jest promowanie lokalnych artystów. Zarząd banku składa się z czterech osób. Główną z nich jest prezes. Pozostałe trzy miejsca zajmuje dwóch wiceprezesów zarządu i jeden członek zarządu. Nadzór nad nimi prowadzi jedenasto osobowa rada nadzorcza. W tej chwili oprócz mieszczącej się w Krakowie centrali banku, Krakowski Bank Spółdzielczy posiada 76 placówek bankowych w czterech województwach w Polsce. Placówki znajdziemy w województwie łódzkim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Placówek jest kilka i łatwo można skorzystać z oferty banku, która jest bardzo korzystna i interesująca na tle innych ofert jakie przygotowały banki tego rodzaju. Spółdzielnia stara się mieć oferty skierowane do różnych osób. Bez wątpienia każdy będzie mógł znaleźć najlepszą ofertę dla siebie.

Bank Polskiej Spółdzielczości- jak działa.

Bank Polskiej Spółdzielczości został utworzony w formie spółki akcyjnej w 1992 roku. Jego siedziba główna mieści się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. Prezesem Banku jest Zdzisław Kupczyk, a bank należy do grupy banków uniwersalnych. Obecnie jest jednym z piętnastu największych banków w Polsce jeśli chodzi o wartość aktywów. Pod względem liczby placówek Bank Polskiej Spółdzielczości znajduje się na dwudziestym szóstym miejscu. W tej chwili zrzesza on około 350 banków spółdzielczych. Bank Polskiej Spółdzielczości został utworzony w 2002 roku poprzez połączenie ze sobą sześciu innych banków. Należały do niego takie banki jak Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni, Bank Unii Gospodarczej, Lubelski Bank Regionalny, Małopolski Bank Regionalny, Rzeszowski Bank Regionalny i Warmińsko- Mazurski Bank Regionalny. Około 80% wszystkich udziałów w banku należy do banków spółdzielczych.

Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Spółdzielcza Grupa Bankowa powstała w 2001 roku. Utworzono ją poprzez połączenie Bałtyckiego Banku Regionalnego z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim. Rok później do grupy bankowej dołączył Pomorsko- kujawski Bank Regionalny z Bydgoszczy. Kilka lat później grupa powiększyła się o kolejny bank. W 2011 roku dołączono do niego Mazowiecki Bank Regionalny. W tej chwili w jego skład wchodzi 202 Banki Spółdzielcze i SGB Bank. Głównym zadaniem Spółdzielczej Grupy Bankowej jest zapewnienie jak najlepszej obsługi bankowej przedsiębiorstwom jakie działają na terenach zarówno miejskich jak i wiejskich. Spółdzielnia świadczy swoje usługi także rolnikom. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju gospodarczego lokalnego środowiska. Jest to jedna z największych spółdzielni jakie działają na terenie Polski. Ma na koncie wielu zadowolonych klientów i z pewnością będzie ich jeszcze dużo, dużo więcej.