19/04: Lokata nocna.

Category: General
Posted by: admin
Okazuje się, że nawet nocą można oszczędzać i pomnażać swoje oszczędności. Jest to możliwe dzięki tak zwanej lokacie nocnej overnight, przeznaczonej dla przedsiębiorców. Lokata tego typu jest dobra dla tych, którzy boją się inwestować swoje pieniądze w lokaty na zbyt długi odcinek czasu. Tutaj każdego dnia pieniądze wracają na ich konto. Jest to dosyć ciekawa lokata, gdyż zakładana jest na jeden dzień, a dokładniej na 24 godziny. Otwiera się ja w godzinach popołudniowych w dni robocze. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj po zamknięciu przedsiębiorstwa pieniądze nie są potrzebne i mogą przez noc dla nas zarabiać. Do godzin popołudniowych można z nich w pełni korzystać. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców. Mogą w godzinach pracy korzystać ze swoich pieniędzy, a nocą mogą spać spokojnie, gdy ich pieniądze się pomnażają. Co ważne środki zgromadzone za dnia są w pełni chronione nocą od inflacji. Ten typ lokat sprawdza się głównie wśród osób, które prowadzą działalność gospodarczą i muszą mieć stały dostęp do swoich pieniędzy.

Opłacalność lokaty nocnej.

Można wyróżnić dwa rodzaje lokat overnight. Może być ona zakładana na zlecenie klienta, albo może mieć charakter lokaty O/N i być zakładana w sposób automatyczny. W przypadku tradycyjnej lokaty za każdym razem jest ona otwierana na wniosek klienta. Jest to jednak dosyć kłopotliwe, jeżeli lokata ma być otwierana każdego dnia. Za każdym razem trzeba transferować swoje pieniądze na lokatę i tak każdego dnia. Jest to trudne jeżeli ma się na głowie prowadzenie większego przedsiębiorstwa. Wiele banków rezygnuje z ręcznego zakładania lokat i ma w ofercie jedynie lokaty O/N. Klient podpisuje z bankiem umowę na mocy której jego środki pieniężne są automatycznie transferowane na lokatę i wracają codziennie z powrotem. Taki sposób lokowania pieniędzy na lokacie nocnej jest o wiele bardziej wygodny. Pieniądze wpłacane są na lokatę aż do momentu, kiedy klient rozwiąże z bankiem umowę. Jest to prosty i wygodny sposób na oszczędzanie dla przedsiębiorców. Lokata nocna może być założona na jeden dzień, jeżeli dzień następny również jest dniem roboczym. W przypadku, kiedy następny dzień jest weekendem, albo dniem wolnym od pracy lokata nocna zakładana jest na więcej niż jeden dzień. Lokata nocna może być założona zarówno w złotówkach jak i walutach nocnych, jednak bardziej popularna jest ta zakładana w złotówkach. Niesie za sobą nieco mniejsze ryzyko. Lokata nocna nie jest jednak dla każdego. Trzeba mieć zgromadzone na koncie minimalną kwotę w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Są jednak i takie oferty gdzie ta suma może być znacznie wyższa lub o wiele mniejsza. Są nawet wymagania, aby do założenia lokaty nocnej mieć na koncie firmowym minimum pół miliona. jak widać lokata nocna jest bardzo opłacalną lokatą, ale niestety nie każdy może z niej skorzystać. Jest ona przeznaczona dla najbogatszej części naszego społeczeństwa.
Category: General
Posted by: admin
20170316-box-1669462_640.jpg
Krakowski Bank Spółdzielczy- bank niezrzeszony.

Bank spółdzielczy jest formą prawną działalności banku jaka ma swoje uregulowania prawne w polskim prawie bankowym. Właścicielami takiego rodzaju banku są spółdzielcy. W Polsce mamy wiele banków działających a taki sposób. Jednym z nich jest Krakowski Bank Spółdzielczy. Założony został w 1898 roku. Obecnie jego prezesem jest Zbigniew Bodzioch zaś główna siedziba znajduje się w Krakowie. Jest obecnie największych i jedynym zarazem niezrzeszonym bankiem spółdzielczym jaki mamy w Polsce. Nie powstał poprzez połączenie kilku banków tylko sam w sobie jest bardzo dużym bankiem działającym na terenie naszego kraju. Jest to bez wątpienia największy Bank Spółdzielczy jaki mamy obecnie w Polsce. Opiera się on tylko i wyłącznie na polskim kapitale. Ma on swój system bankowości internetowej, a w swojej centrali prowadzi liczne galerie, których zadaniem jest promowanie lokalnych artystów. Zarząd banku składa się z czterech osób. Główną z nich jest prezes. Pozostałe trzy miejsca zajmuje dwóch wiceprezesów zarządu i jeden członek zarządu. Nadzór nad nimi prowadzi jedenasto osobowa rada nadzorcza. W tej chwili oprócz mieszczącej się w Krakowie centrali banku, Krakowski Bank Spółdzielczy posiada 76 placówek bankowych w czterech województwach w Polsce. Placówki znajdziemy w województwie łódzkim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Placówek jest kilka i łatwo można skorzystać z oferty banku, która jest bardzo korzystna i interesująca na tle innych ofert jakie przygotowały banki tego rodzaju. Spółdzielnia stara się mieć oferty skierowane do różnych osób. Bez wątpienia każdy będzie mógł znaleźć najlepszą ofertę dla siebie.

Bank Polskiej Spółdzielczości- jak działa.

Bank Polskiej Spółdzielczości został utworzony w formie spółki akcyjnej w 1992 roku. Jego siedziba główna mieści się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. Prezesem Banku jest Zdzisław Kupczyk, a bank należy do grupy banków uniwersalnych. Obecnie jest jednym z piętnastu największych banków w Polsce jeśli chodzi o wartość aktywów. Pod względem liczby placówek Bank Polskiej Spółdzielczości znajduje się na dwudziestym szóstym miejscu. W tej chwili zrzesza on około 350 banków spółdzielczych. Bank Polskiej Spółdzielczości został utworzony w 2002 roku poprzez połączenie ze sobą sześciu innych banków. Należały do niego takie banki jak Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni, Bank Unii Gospodarczej, Lubelski Bank Regionalny, Małopolski Bank Regionalny, Rzeszowski Bank Regionalny i Warmińsko- Mazurski Bank Regionalny. Około 80% wszystkich udziałów w banku należy do banków spółdzielczych.

Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Spółdzielcza Grupa Bankowa powstała w 2001 roku. Utworzono ją poprzez połączenie Bałtyckiego Banku Regionalnego z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim. Rok później do grupy bankowej dołączył Pomorsko- kujawski Bank Regionalny z Bydgoszczy. Kilka lat później grupa powiększyła się o kolejny bank. W 2011 roku dołączono do niego Mazowiecki Bank Regionalny. W tej chwili w jego skład wchodzi 202 Banki Spółdzielcze i SGB Bank. Głównym zadaniem Spółdzielczej Grupy Bankowej jest zapewnienie jak najlepszej obsługi bankowej przedsiębiorstwom jakie działają na terenach zarówno miejskich jak i wiejskich. Spółdzielnia świadczy swoje usługi także rolnikom. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju gospodarczego lokalnego środowiska. Jest to jedna z największych spółdzielni jakie działają na terenie Polski. Ma na koncie wielu zadowolonych klientów i z pewnością będzie ich jeszcze dużo, dużo więcej.
Category: General
Posted by: admin
Na rynek kredytowy wpływa bardzo wiele czynników, o których porozmawiamy na łamach artykułu. Programy socjalne, od niedawna 500 + w Polsce wpływają bezpośrednio na oferty kredytów gotówkowych, a także na funkcjonowanie całej branży. W jaki sposób zatem programy socjalne generują problemy firmom pożyczkowym i czy to dobra informacja dla przeciętnych klientów?

Pożyczki krótkoterminowe w rywalizacji z programami socjalnym.

Kredyty krótkoterminowe, tzw. chwilówki (najczęściej spotykane w sektorze pozabankowym) trafiają głównie do najmniej zarabiającej części społeczeństwa. Brak programów socjalnych i pomocy zewnętrznej dla niektórych gospodarstw domowych powoduje większe zainteresowanie stosunkowo krótkimi kredytami, a przede wszystkim łatwo dostępnymi. Kiedy natomiast w rodzinach pojawia się program socjalny, wtedy popyt na krótkoterminowe pożyczki gotówkowe ulega drastycznemu osłabieniu. Z reguły ludzie po otrzymaniu pieniędzy z programów socjalnych wydają je w pierwszej kolejności na uregulowanie dotychczasowego zadłużenia, a później generują oszczędności, które ostatecznie zamieniają się na kluczowe inwestycje życiowe. Programy socjalne oczywiście generują koszty administracyjne. Koszty programów socjalnych zawsze pokrywa całe społeczeństwo. Zaciąganie krótkoterminowych kredytów stało się w Polsce powszechne. Natomiast nowe programy socjalne zaczynają w dużym stopniu zmieniać rynek.

Ewolucja branży kredytowej i nowe perspektywy rozwoju kredytów krótkoterminowych

Raporty z krajowego rynku kredytowego świadczą o tym, że większość drobnych pożyczkobiorców wydaje środki na bieżące potrzeby, czyli na opłaty rachunków, na remonty, na leczenie, rzadziej natomiast na wakacje, czy dobra luksusowe. Prawdopodobnie po pierwszej fali wypłacania programów socjalnych wróci zainteresowanie tanimi kredytami gotówkowymi, ponieważ zdolność kredytowa „najsłabszych” gospodarstw domowych ulegnie znaczącej poprawie. Wykluczenie ze współpracy z bankami detalicznymi zostanie zminimalizowane. Zaciągnięcie dużego kredytu, np. dobra luksusowe, narzędzia pracy, nieruchomości, a do tego dofinansowanie z programów socjalnych to jeden z elementów poprawy jakości życia. Jakość kredytów w przedstawionej sytuacji prawdopodobnie wzrośnie. Firmy pożyczkowe dopasują się bowiem do szczególnych warunków funkcjonowania bardziej socjalnej gospodarki. Łatwo dostępny kredyt krótkoterminowy z niskim oprocentowaniem daje ogromne szanse na dynamiczne wybicie się z nizin społecznych, bez większych, negatywnych konsekwencji.
Category: General
Posted by: admin
W sektorze kredytów i pożyczek ciągle zachodzą zmiany. Od 2013 r. trendem jest rozwój internetowych firm pożyczkowych. Co prawda wcześniej również podejmowano próby rozwoju tego typu działalności, jednak nie cieszyły się one popularnością. Dopiero od niedawna internetowe pożyczki święcą swoje pierwsze triumfy. Można zatem przyjąć, że dopiero od trzech lat kształtuje się rynek wirtualnych kredytów, zobacz tutaj dodatkowe źródło informacji.

Rozwój segmentu kredytów konsumenckich

W latach 2012-2015 popyt na kredyty gotówkowe był tak wielki, że znacznie przekraczał podaż. Każdy kredyt właściwie bez problemu znajdował nabywcę. Firmy pożyczkowe, które powstały w tamtym czasie osiągały spektakularne efekty ekonomiczne. Wszyscy inwestorzy, którzy postanowili czerpać z kapitału przeznaczonego na kampanie reklamowe, bardzo szybko mogli zbudować urozmaicone portfolio klientów. Od 2014 roku na rynku pożyczkowym znacząco wzrosła konkurencja. Stale pojawiają się serwisy oferujące pożyczki na podobnych zasadach jak firmy, które osiągnęły już pełny potencjał. Pomimo wzrostu popytu pozyskanie klienta staje się trudnym zadaniem. Nie do końca sprecyzowane przepisy prawne również ograniczają rozwój przedsiębiorstw pożyczkowych. Pomimo istniejącej już ustawy regulującej działalność pozabankowych, internetowych instytucji pożyczkowych wzrost tego sektora jest nieco niższy niż w latach poprzednich. W 2016 r. uregulowano kwestie cen pożyczek, a wzrost kosztów pozyskania konsumentów spowodował, że 30% przedsiębiorstw udzielających mikropożyczek uległo likwidacji. Poza tym rynek ulega coraz większej specjalizacji, zatem te firmy, które działają tylko lokalnie i nie osiągnęły efektu skali marko lub nie posiadają sprecyzowanej polityki kredytowej również są zagrożone zniknięciem. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagają od instytucji kredytowych najwyższego profesjonalizmu. Jeśli któraś firma nie spełnia wymagań i nie sprostała wymaganiom formalnych aby być zarejestrowaną jako przedsiębiorstwo pożyczkowe, wówczas ma małe szanse na zaistnienie na rynku.

Zmiany na rynku kredytów gotówkowych

Miejsce likwidowanych firm zajmują większe przedsiębiorstwa, które cieszą się lepszą opinią i obsługują klientów posiadających czystą historie kredytową. W przypadku konsumentów posiadających negatywną ocenę kredytową jedynym wyjściem jest skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez szarą strefę. Wśród istotnych zmian zaobserwowanych w ostatnich latach na pewno ważna kwestią jest tendencja do zwiększania średniej kwoty pożyczki. Poza tym w ramach kredyt gotówkowego pojawiły się inne rozwiązania takie jak: pożyczki ratalne, linia kredytowa czy pożyczka odnawialna. Poza tym sektor pożyczkowy coraz chętniej i na coraz większą skalę współpracuje z bankami. Wzrostowi klienteli pozabankowych pożyczek sprzyja także wprowadzenie mechanizmu antyfraudowego oraz podjęcie działań mających na celu wymianę danych kredytowych. Banki również coraz częściej są zainteresowane mikropożyczkami. W nadchodzącym czasie na pewno należy oczekiwać wzrostu wydatków na finansowanie reklam kredytów. Banki i instytucje pozabankowe starają się ponadto utrzymać średni czas kredytowania oraz podkreślić znaczenie historii kredytowej w ocenie zdolności kredytowej klientów. Polityka marketingowa sektora pożyczek ma na celu zwiększenie poziomu zaufania wśród konsumentów poprzez oferowanie np. pierwszej pożyczki gratis czy skrócenie do minimum czasu oczekiwania na decyzje kredytową.
Category: General
Posted by: admin
Jeżeli depozyt wszedł do oddziału banku, jest on przetwarzany tak samo jak środki które masz w bankomacie, co oznacza, że w wielu bankach, tylko określona kwota jest od razu dostępna do pobrania lub jako zastaw kredytu (chyba że jest to konto firmowe lub klient ma jakąś inną umowę z bankiem).

Nie jestem prawnikiem, a ten artykuł jest to moja opinia na podstawie mojego doświadczenia, jeśli chcesz znać bardziej szczegółowe informacje tego należy skonsultować się z prawnikiem. Tak samo jeśli potrzebujesz porady prawnej w dziedzinie lokat bankowych.

Jedyna różnica między lokatą bankową i środkami na koncie to czas dostępu. Kontrole zwykle nie są przetwarzane indywidualnie w banku, w którym zostały one zdeponowane Wiele banków ma określony czas do przetwarzania wniosków odnoszących się do wyciągnięcia środków z lokat. W bankomacie taki stan rzeczy dzieje się automatycznie. Powodem późniejszego dojścia do lokat bankowych jest to, że zwykłe, zdeponowane czeki są skanowane przy bankomacie, podczas gdy złożone w banku nie są skanowane, dopóki nie zostaną przetworzone osobiście przez pracownika banku.

Jeśli ktoś chce mieć natychmiastowy dostęp do pełnej kwoty zdeponowanego czeku, trzeba sprawdzić jakie są reguły z tym związane w danym banku, a następnie wpłacić gotówkę na własny rachunek.

Przy wpłacie można poprosić kasjera bankowego, aby zasilił wszystko, od razu jednak pracownik banku zrobi to tylko wtedy, gdy wniosek płatnika przechodzi przez ten sam bank, w którym został on początkowo złożony. Jednak nawet jeśli lokata bankowa jest złożona w tym samym banku, każdy oddział jest uważany za oddzielny typ banku, w odniesieniu do bycia płatnikiem i depozytariusz, przez co znów to może trwać nieco dłużej.

Oczywiście wszystko ma drugą stronę, jeśli chce się uzyskać pełny kredyt dla danej lokaty. Gdy klient ma już wystarczająco dużo środków w depozycie na pokrycie czeku lub w przypadku, gdy rachunek jest podłączony do linii kredytowej – wtedy cała procedura będzie się odbywać nieco szybciej.

Typowe kredyty bankowe i wszystkie depozyty dokonane przed 9 wieczorem, a także wszystkie lokaty bankowe wykonane przed 16 po południu mają pierwszeństwo. Środki są zazwyczaj dostępne do południa następnego dnia roboczego. Choć depozyty te zostaną ujęte w księdze głównej banku od razu, pełna wartość depozytów zwrotnych często nie jest jeszcze dostępna w dniu wpłaty. Pełna wartość czeku jest zwykle dostępna około 1-3 dni później.

Po bardziej szczegółowe informacje można udać się do dowolnego oddziału danego banku.
Category: General
Posted by: admin
Rynek kredytów gotówkowych jest ogromny. W branży pojawiają się nie tylko banki detaliczne, ale mnóstwo krajowych parabanków, a także panele pożyczek społecznościowych. Coraz więcej osób podpisuje nawet umowy cywilne o wydanie dodatkowych pieniędzy na potrzeby czysto konsumpcyjne. Porównywanie kredytów gotówkowych to niezwykle opłacalna strategia, ale pojawia się oczywiście pytanie, w jaki sposób robić to właściwie, zgodnie z ekonomicznymi, nowoczesnymi zasadami? W artykule poznasz w formule od A do Z optymalne założenia dotyczące porównywania pożyczek krótkoterminowych i w ten sposób nie narazisz się na liczne problemy ekonomicznie.

Jak właściwie podchodzić do porównywania kredytów gotówkowych na rynku?

Przede wszystkim nie warto wierzyć wszystkim bezpłatnym porównywarkom kredytów krótkoterminowych, ponieważ wiele z nich ma po prostu komercyjne przeznaczenie. Oprocentowanie też nie jest wskaźnikiem pełnym. Banki i parabanki oczywiście podają RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, ale to zazwyczaj tylko tyle. RRSO to niestety nie wszystkie koszty. Przy wielu kredytach gotówkowych występują inne koszty, chociażby za uruchomienie rachunku czy za dopisanie czegoś w przyszłości do podstawowej umowy kredytowej. O takich kosztach rzadko się rozmawia. Nawet najtańszy kredyt gotówkowy po uwzględnieniu praktycznie wszystkich kosztów to mniej więcej 20-30% oprocentowania rocznego i to w banku detalicznym. W parabankach sytuacja wygląda znacznie gorzej, czyli na poziomie od kilkudziesięciu do setek procent rocznie. Nie tylko oprocentowanie liczy się w aspekcie porównywania kredytów gotówkowych. Trzeba jeszcze rozpatrzyć, czy masz w ogóle formalne zabezpieczenia. W banku detalicznym jest zawsze bezpieczniej niż w parabanku, chociażby ze względu na wakacje kredytowe. Odpowiedz też na pytanie, czy musisz zakładać rachunek osobisty, aby móc wykonać przelew za kredyt gotówkowy.

A co ze stopami procentowymi?

Zwróć na ten punkt szczególną uwagę. Banki muszą stosować się do stóp procentowych zarządzanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli masz nieprzyjemne wahania przy ratach kredytu lub ich skala się po prostu zmienia na niekorzyść zobacz, czy przypadkiem nikt nie manipuluje stopami procentowymi w twojej umowie. Takie przypadki niestety na krajowym rynku kredytowym już się zdarzały. Samodzielne porównywanie kredytów gotówkowych to niezwykle korzystna lekcja ekonomiczna dająca większe bezpieczeństwo podczas podpisywania umowy. Wykorzystaj koniecznie wskazany potencjał.

29/04: Zaufaj bankom

Category: General
Posted by: admin
W naszych czasach banki należą do instytucji, którym możemy zaufać. Na rynku finansowym powstało wiele nowych instytucji, które udzielają pożyczek za pośrednictwem internetu. Nie znajdziemy żadnych placówek takich firm, bo cała procedura ma miejsce poprzez sieć internetową. Oczywiście nie można powiedzieć, że takie instytucje są złe. Jest to szansa dla osób, które mają negatywną przeszłość kredytową i nie otrzymają pożyczki w tradycyjnym banku. Internetowe chwilówki to świetne rozwiązanie dla każdego, kto w zdecydowany sposób nie otrzyma kredytu gotówkowego tradycyjną drogą. Mając na uwadze takie możliwości, wiele osób korzysta z takich rozwiązań, a tym samy traci zaufanie do tradycyjnych banków. A przecież w kredytach bezpieczeństwo jest najważniejsze i o to bezpieczeństwo banki starają się dbać.

Banki wychodzą dziś naprzeciw naszym oczekiwaniom i wobec tak wielkiej konkurencji, dają na szansę na lepsze warunki kredytowe. A trzeba przyznać, że kredyty gotówkowe to element, który wykorzystuje dziś masa ludzi. Nasze czasy to czasy, w których możemy bez problemu starać się o najlepszej jakości produkty finansowe. Do takich produktów należą konta oszczędnościowo rozliczeniowe, oferowane przez banki. Warto o inne produkty dopytać właśnie bank, w którym posiadamy konto. Ludzie dziś ufają bankom, ale tylko w kwestiach przechowywania pieniędzy. Jest to duża wygoda, która pozwala nam na zachowanie bezpieczeństwa w kreowaniu naszej finansowej przyszłości.

Kredyty gotówkowe należą dziś do bardzo przyjaznych elementów, ponieważ banki musiały trochę zmienić taktykę, gdyż na rynku pojawiło się sporo innych możliwości, po które klienci sięgają dosyć często. Warunki kredytowe zmieniają się ze względu na potrzebę i oczywiście sytuację rynkową, która też bardzo mocno lawiruje. Pozwala to na ruch w kierunku zaufania bankom, które, poprzez swoje zmiany, stają się bardziej otwarte dla ludzi. Banki, podobnie jak nowe instytucje, które udzielają pożyczek wszelkiego rodzaju, dają nam dziś możliwość zdobycia kredytu za pośrednictwem sieci. Jeszcze nie tak dawno trzeba było udać się do siedziby banku i poprosić o kredyt gotówkowy, wypełnić wniosek i czekać na decyzję banku. Dziś wygląda to zupełnie inaczej, bo wystarczy wejść na stronę banku i właściwie oczekiwać na szybką decyzję po wypełnieniu wniosku kredytowego. Takie możliwości otwierają przed nami zupełnie inne drogi, dzięki czemu mamy szansę na wzięcie kredytu gotówkowego, czy też zupełnie innego, bez konieczności wychodzenia z domu.

Umiejętne podejście do tematyki kredytów, daje nam dziś takie możliwości, które budzą w nas olbrzyma finansowego. Warto iść do przodu w poszukiwaniu własnej drogi w podjęciu kredytu, dlatego konieczne jest znalezienie w sieci informacji, które mogą nam się w tej kwestii przydać. Obecnie nie ma większego problemu, ponieważ w sieci znajdziemy wiele ciekawych stron internetowych, dla których kredyty gotówkowe to temat codzienny. To właśnie na takich stronach znajdziemy wsparcie i co najważniejsze wiedzę, która może okazać się potrzebna przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Warto dziś szukać ciekawych rozwiązań, które mogą stać się pomocne w kreowaniu naszej wolności finansowej. Żadna pożyczka takiej wolności nam nie da, dopóki jej nie spłacimy, dlatego warto taką decyzję podejmować w rozsądny sposób, a pieniądze wykorzystać na cel, który jest dla nas ważny. Dziś nie ma problemu z poszukiwaniem nowych rozwiązań, które pozwolą nam dojść do określonego sukcesu, dlatego warto dziś przeglądać tematyczne portale, aby zdobywać finansową wiedzę.
Category: General
Posted by: admin
20160323-wallet-401080_640.jpg
Kredyt bardzo często jest jedynym sposobem na to, aby zrealizować jakieś ważne dla nas przedsięwzięcia. W dzisiejszych czasach, kiedy życie jest dosyć drogie, mało kto może pozwolić sobie na odłożenie większej sumy z wypłaty, aby kupić dom czy samochód. Jedyną szansą dla takich osób jest wzięcie kredytu. Bardzo wiele osób nie bierze kredytu tylko dlatego, że nie wie na jakiej zasadzie one działają. Potrzebują pieniędzy, ale boją się, że jeśli wezmą kredyt nigdy nie będą w stanie go spłacić. Jeżeli naprawdę mamy ograniczony budżet domowy taka obawa przed wzięciem kredytu jest uzasadniona. W przypadku, kiedy mamy stały dochód, który jest dosyć wysoki kredyt nie będzie stanowił dla nas aż tak dużego obciążenia jak nam się to wydaje.

Jednym z popularniejszych kredytów, które przeznacza się na określony cel są kredyty samochodowe. Kupno samochodu wiąże się z dużym wydatkiem, zwłaszcza jeśli auto ma być nowe, dlatego kredyt na samochód ma bardzo dużo osób. Dzięki niemu mogą kupić sobie samochód o jakim marzą i spłacić go w ratach na jakie mogą sobie pozwolić. Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu bankowego jaki jak sama nazwa na to wskazuje udzielany jest przez bank, bądź też inną instytucję, która ma do tego stosowne upoważnienia. Taki kredyt najczęściej brany jest na kupno samochodu i to nie tylko nowego, ale też samochodu używanego. Środek transportu jaki zostanie kupiony za taki kredyt mysi mieć ważny dowód rejestracyjny. Tylko na taki pojazd otrzymamy kredyt. Jako zabezpieczenie takiego kredytu jest cesja, która jest wpisana w dowód rejestracyjny samochodu. Najczęściej zabezpieczeniem jest właśnie samochód, na który został nam przyznany kredyt. Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie kredytu, że przez cały czas kredytowania będzie posiadał polisę autocasco. Taki wpis przeważnie jest na nowe auta. Po spłaceniu kredytu można udać się do banku, aby zdjął cesję z naszego auta. Wówczas z dowodu rejestracyjnego zniknie informacja, że samochód jest zabezpieczeniem banku przed ewentualnym niespłacaniem zaciągniętego kredytu. Wiele osób bierze kredyt samochodowy, ale go nie spłaca na czas. W takim przypadku bank może w każdej chwili zażądać sprzedania samochodu i oddania całej pożyczonej kwoty.
Category: General
Posted by: admin
Z pewnością są dziś osoby, które zadają sobie pytanie, czym tak na prawdę jest kredyt gotówkowy. To pytanie jest ja najbardziej słuszne, ponieważ dziś jak nigdy wcześniej kredyty gotówkowe cieszą się dużą popularnością i zaufanie społecznym, to też dobrze jest wiedzieć, dlaczego tak jest i czy słusznie, że tak jest. Ale żeby móc odpowiedzieć sobie na te pytania i zrozumieć wiele kwestii związanych z kredytami gotówkowymi, to trzeba posiadać pewną wiedzę, przynajmniej w stopniu podstawowym. Dawniej, kiedy jeszcze wiedza o kredytach gotówkowy nie była tak duża, można było usłyszeć różne informacje nie zgodne z rzeczywistością, przez co w społeczeństwie panowało błędne wyobrażenie na temat kredytów gotówkowych. Dziś tak sytuacja uległa całkowitej zmianie i dla tego właśnie kredyty gotówkowe cieszą się dużym zaufaniem i popularnością. Ale zanim przejdziemy do dalszego wywodu w tej kwestii odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno podstawowe pytanie, a mianowicie, czym jest kredyt gotówkowy. Tak, więc kredyt gotówkowy to każdy kredyt, który w całości jest wypłacany właśnie w gotówce i tylko w gotówce, stąd taka jego nazwa a nie inna. Doskonałym przykładem kredytu gotówkowego może być kredyt studencki cieszący się dziś dużą popularnością i również, co za tym idzie, zaufaniem. Istnieje jeszcze druga grupa kredytów, są to kredyty bezgotówkowe, gdzie pieniądze są na przykład przelewane na konto bankowe, nie mniej jednak dziś nie każdy jeszcze posiada takie konto, dlatego kredyty gotówkowe cieszą się takim wzięciem. Tutaj mamy pieniądze prosto do ręki, a później zapewne do naszego portfela. To sprawia, że kredyt gotówkowy jest w jeszcze większym stopniu uwiarygodniony, co jeszcze bardziej napędza tę machinę. Można nawet napisać, że to jest takie koło ekonomicznego zysku, dla obu stron, banki i kredytobiorcy.

Jeżeli z kolei chodzi już o sam kredyt gotówkowy to jest on w dużej mierze także dodatkową szansą w życiu dodatkową możliwością, którą możemy wykorzystać w odpowiedni sposób, ale tutaj to już zależy tylko i wyłącznie od nas, dlatego jest ważne by owych dodatkowych pieniędzy uzyskanych z tytułu otrzymanego kredytu gotówkowego nie zaprzepaścić na głupoty i drobnostki. To jest kolejna sprawa, o której powinniśmy pamiętać, by przed zaciągnięciem kredytu posiadać już jakieś plany i cele, jak chociażby remont domu czy mieszkania, lub inwestycje w naszej firmie. To są szczytne cele. Jeżeli w nie zainwestujemy nasze pieniądze wówczas na pewno tego nie pożałujemy nigdy.

Reasumujące ten temat możemy napisać, że kredyt gotówkowy jest tym, co może nam pomóc w zmianie naszego życia, w zmianie na lepsze, ostatecznie przecież o to właśnie chodzi, o zmiany i było żyło nam się coraz lepiej i lepiej. Byśmy mogli się realizować po przez działania, które podejmujemy, a czasem żeby móc działać potrzeba nam dodatkowych pieniędzy. Dlatego z pewnością sięgajmy po kredyty gotówkowe.
Category: General
Posted by: admin
20151222-1__19_.jpg
Bez wątpienia kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych kredytów i produktów, jakie banki oferują w ogóle. Można go przeznaczyć na praktycznie dowolny cel konsumpcyjny, czyli niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to więc przede wszystkim rozwiązanie skierowane do gospodarstw domowych. Środki z kredytu mogą być przeznaczona choćby na zakup nowego sprzętu AGD, czy na zorganizowanie wyjazdu urlopowego. Dowolność jest tu bardzo duża. Oczywiście kredyt to dodatkowe koszty w postaci odsetek i zobowiązanie, które musi być podejmowane z namysłem. Jednak możliwość realizowania wydatków od ręki jest bardzo dużym ułatwieniem w wielu przypadkach. Trzeba po prostu dobrze wybrać ofertę kredytową.

Jak wybrać kredyt?

Kredyt to przede wszystkim dodatkowe koszty, więc niskie oprocentowanie to jedna z pierwszych rzeczy, na które zwracamy uwagę przy wyborze kredytu. Jest to oczywiście słuszne podejście, ale nie można na tym poprzestać, ponieważ z kredytem są często związane jeszcze inne koszty, takie, jak różne prowizje, czy opłaty manipulacyjne. Przy wstępnej ocenie atrakcyjności oferty, czy porównywaniu ofert pod kątem kosztów, dość dobrym wskaźnikiem jest rrso, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, która wskazuje koszty kompleksowo, uwzględniając zarówno oprocentowania, jak i opłaty dodatkowe. Warto też zwrócić uwagę, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne. Oprocentowanie stałe to pewność wysokości oprocentowania, ale zmienne oprocentowanie choć z jednej strony niesie ryzyko podniesienia kosztów jest również szansa na niższe koszty w przypadku obniżki stóp procentowych. Oprócz kosztów trzeba również zwrócić uwagę na warunki spłaty kredytu. Chodzi głównie o ilość oraz wysokość rat, a także ewentualna możliwość ustalenia z bankiem indywidualnych warunków spłaty.

Warunki otrzymania kredytu

Kredyt gotówkowy, jak każdy inny kredyt w banku jest obwarowany pewnymi warunkami, które trzeba spełnić, aby go otrzymać. Trzeba posiadać tzw. zdolność kredytową, co w jakimś stopniu zagwarantuje bankowi, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić kredyt. Na ocenę zdolności kredytowej przez bank składają się różne czynniki, takie, jak wysokość i regularność dochodów, zabezpieczenie kredytu, na przykład przez podżyrowanie przez inną osobę oraz historia kredytowa w BIK.